П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К Добрич“ АД

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „ВиК Добрич“ АД уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022 – 2026г.

Виж пълния текст...
Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: ул. "Христо Ботев"; нарушено водоподаване ул. "Димитър Ковачев" ул. "Емона", ЖК "Балик"
- Район Добрич-селска: с. Ведрина
- Район Балчик: гр. Балчик ул. "Райко Даскалов", с. Рогачево
- Район Каварна: с. Вранино, с. Крупен
- Район Тервел: с. Честименско, ПС Савово - напор, ПС Жегларци
- Район Г. Тошево: с. Средина, с. Дъбовик, гр. Ген. Тошево - ул. "Комаров", с. Писарово
- Район Шабла: Къмпинг "Добруджа"
- Район Крушари: с. Александрия
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Каси за плащане на сметки
Къде можете да платите в брой
Вашите фактури

За да прегледате всички фактури от дадена партида изберете сумата от колона "Задължение" за желаната партида.

За да прегледате или разпечатате копие на фактура изберете номера на фактурата.