Новини
09.03.2023 ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

Във връзка с публикации в социалните мрежи озаглавени „По следите на изчезналата вода“, ръководството на „В и К Добрич“ АД прави следното опровержение:

„В и К Добрич“ АД работи усилено за подобряване качеството на предлаганите услуги за потребителите си. От десетилетия дружеството е в тясно партньорство с всички общини в обособената територия на Област Добрич, която обслужва. Високо квалифицираните специалисти на „В и К Добрич“ АД и представители на местната власт са във връзка, с цел да бъде осигурено качествено и непрекъснато водоснабдяване, съгласно изискванията на европейските директиви за качество и социална поносимост на цените, осигурявайки положителни икономически резултати за дружеството, съблюдавайки за техническото усъвършенстване на системата и постигане висока удовлетвореност на потребителите от всички населени места на Област Добрич, без значение дали са големи градове или малки села. За нас всички наши потребители са с еднакъв приоритет.

България се намира в разгара на поредната кампания за предсрочни парламентарни избори. През последните дни в социалните медии се разпространяват неверни слухове, че „В и К Добрич АД“ съзнателно пести средства и оставя домакинства от село Владимирово без вода или със слабо налягане с дни. Дружеството бива уличавано в умишлени икономии на ток, а това е немислимо в 21-ви век. Години наред работим с Община Добричка и заедно откриваме решенията на проблемите по трасето на водата, не само във Владимирово, а и във всички села в региона. Тези ползотворна комуникация ще продължава предвид факта, че водното дружество експлоатира активи собственост на общините в Областта. Инфраструктурата на района ще се подобрява през следващите години благодарение на инвестиции и проекти.

Всеки експерт знае, че водата не достига до чешмите с магическа пръчка. Затова са нужни познания, човешки потенциал, подходящи метеорологични условия и разбира се средства за доставката ѝ. Като дружество, което изразходва публични средства, следваме принципите за извършване на основната ни дейност, а именно стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията за предоставяне на ВиК услуги, в пълна прозрачност и да отговаряме на нуждите на обществото. Дружеството запазва позициите си и спазвайки професионалния тон, отказва да бъде въвличано в ПР кампании, в надпреварата на политическите партии. За да могат специалистите на ВиК да вършат работата си качествено и бързо, отправяме апел към всички лидери на политически партии и движения да не нагнетяват напрежение сред обществото.

14.09.2022 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД Ви уведомява, че подаваната вода към потребителите в град Добрич отговаря на здравните норми по микробиологични и физико-химични показатели, съгласно изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

07.09.2022 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

Вик Добрич АД информира своите потребители, че са предприети мерки за подобряване качеството на водата. Твърденията, че водата не отговаря на изискванията, не отговарят на истината. Напомняме, че дружеството прави постоянни проби и винаги сме предприемали корективни мерки.

03.09.2022 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

Съобщение

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД уведомява своите абонати, че поради обилните дъждове от 02.09.2022 г. водата, която достига до домакинствата ви, в някои части на града е с мътност. Проблемните сондажи са обследвани и са предприети всички мерки за да се подобри качеството на водата в рамките на днешния ден.

С настоящото съобщение, се обръщаме към жителите на районите с констатирания проблем за търпение. Молим да приемете нашите извинения за причинените неудобства.

<Предишна 3/24 Следваща>