Аварии
18.01.2018 В и К Добрич АД уведомява своите клиенти че на 18.01.2018 без водоподаване ще бъдат:

- Район Добрич: ул. Д. Ковачев№27;; ул. Детелина№6; Поради липса на електро захранване по помпените станции в гр. Добрич ще има нарушено водоподаване.

- Район Добрич-селска: Поради липса на ел. захранване ще бъде нарушено водоподаването от следните помпени станции: ПС Батово1, ПС Батово2, ПС Алмалии, ПС Пети километър, ПС Минково, ПС Одринци, ПС Гурково, ПС Дъбрава, ПС Оброчище, Група СК Плачи дол към ПС Приморци, ПС Долина, ПС Орлова могила, ПС Ведрина, СК Смолница, ПС Безводица, ПС Росеново, ПС Полк. Иваново, ПС Болата, СК Селце, ПС Абрит ПС Добромирци и ПС Росица.

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

17.01.2018 В и К Добрич АД уведомява своите клиенти че на 17.01.2018 без водоподаване ще бъдат:

- Район Добрич: бул. 3-ти март - ф-ма Скорпионтранс, ул. Стоил Войвода, ул. Малина, ул. Тракия

- Район Добрич-селска: с. Царевец, с. Дончево - напор, с. Одърци

- Район Балчик: в. зона Сборно място

- Район Каварна: ул. Добротица

- Район Г. Тошево: с. Йовково с. Изворово

- Район Крушари: с. Телериг

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

16.01.2018 В и К Добрич АД уведомява своите клиенти че на 16.01.2018 без водоподаване ще бъдат:

- Район Добрич: ул. " Ив. Вазов "; ул. " Боряна "; ул. " Агликина поляна "; ул. " Малина "

- Район Добрич-селска: с. Бранище; с. Дянково; с. Овчарово; Напор Батово; ПС " Оброчище "

- Район Балчик: с. Соколово

- Район Каварна: с. Топола

- Район Тервел: с. Кочмар; Напор Честименско

- Район Г. Тошево: Ген. Тошево; с. Пчеларово

- Район Крушари: с. Телериг

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

1/67 Следваща>