Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на телефони:
0889 100948 - Дежурен диспечер
058 655832 - Оператор

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • "В и К Добрич” AД уведомява своите клиенти
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: ЖК Дружба бл. 21; Лозята до Орбита; ул. Вида Димитрова х ул. Столетов; ЖК Дружба 2 поради аварита на бл. 21;
- Район Добрич-селска: с. Житница; с. Драганово; с. Безводица;
- Район Балчик: Балчик - ЖК Балик; с. Оброчище; Балчик - ул. Варненска;
- Район Каварна: с. Топола; с. Челопечене;
- Район Тервел: с. Кладенци; с. Сърнец;
- Район Г. Тошево: с. Пчеларово; СК Пастир;
- Район Шабла: с. Горичане;
- Район Крушари: с. Александрия; с. Крушари;
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич