Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: Лозята - 1 път; Лозята - Богдановски път
- Район Добрич-селска: с. Батово; с. Пчелник; с. Бенковски; с. Смолница
- Район Балчик: С нарушено водоподаване ще бъдат: с. Гурково с. Дъбрава, с. Дропла, с. Пряспа, с. Змеево, с. Тригорци, с. Конаре с. Балканци, с. Сенокос; с. Брястово; в. з. " Сборно място "
- Район Каварна: с. Нейково
- Район Тервел: гр. Тервел - ул. " Н. Й. Вапцаров "; ул. " Дунав "
- Район Г. Тошево: с. Кардам
- Район Крушари: с. Добрин
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Каси за плащане на сметки
Къде можете да платите в брой
Вашите фактури

За да прегледате всички фактури от дадена партида изберете сумата от колона "Задължение" за желаната партида.

За да прегледате или разпечатате копие на фактура изберете номера на фактурата.