Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Считано от 16.03.2020 г. в рамките на извънредното положение, имате възможност да отчитате изразходените водни количества по следните начини:
1. На този сайт: НАТИСНЕТЕ ТУК
2. На имейл: info@vikdobrich.bg
3. На телефон 070014006.
Ако не направите това, ние в качеството си на ВиK оператор за Област Добрич, ще Ви начисляваме количества вода на база средния месечен разход от редовно отчетените съответни периоди на предходната година.

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • Изпращане на писма, жалби, молби
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: ул. Вида Димитрова - ВЦ.
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Каси за плащане на сметки
Къде можете да платите в брой
Вашите фактури

За да прегледате всички фактури от дадена партида изберете сумата от колона "Задължение" за желаната партида.

За да прегледате или разпечатате копие на фактура изберете номера на фактурата.