Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на тел. 058655832 - Дежурен диспечер

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • Относно установени отклонения в качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели в град Шабла
  • Приключи изпълнението на проект за ремонтни дейности по засегнати от наводненията от юни 2014 г. ВиК съоръжения
  • Съобщение
Аварии
- Район Добрич: ЖК " Добротица " бл. 21; ул. " Ал. Стамболийски "
- Район Добрич-селска: Напор Батово; Стожер; Лясково; Тянево; Драганово; ПС " Батово "
- Район Балчик: В. зона " Изгрев "
- Район Каварна: Камен бряг
- Район Тервел: Тервел - ул. " Отец Паисий "
- Район Г. Тошево: Кардам
- Район Шабла: Твърдица; ПС " Горун "
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич