Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на телефони:
0889 100948 - Дежурен диспечер
058 655832 - Оператор

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • "В и К Добрич” AД уведомява своите клиенти
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: ул. Драва; ул. З. Стоянов с ул. Ст. Михайловски; ВЦ-"варненска Добротица"
- Район Добрич-селска: с. Дянково; с. Бенковски; с. Медово
- Район Балчик: с. Сенокос; В. з "Овчаровски плаж"
- Район Каварна: с. Пор. Чунчево; гр. Каварна
- Район Г. Тошево: с. Пчеларово; с. Сноп; с. Кардам
- Район Шабла: ул. Възраждане; ул. Марица
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич