Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на тел. 058655832 - Дежурен диспечер

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • Съобщение
  • ОПРОВЕРЖЕНИЕ
  • Съобщение
Аварии
Община Добрич -Балик бл. 50 вх. Б , ул. Богдан 5 , ул.Странджа 6 , ул. Ал. Стамболийски и наоколо
- Община Добричка - с. Бранище с. Пл. дол , напор ПС Батово , сМетодиево , ПС Безводица , В-м с. Свещарово
- Община Балчик – ДЗС Кремена
- Община Каварна - с. Х. Димитър
- Община Шабла – с.Горичане
- Община Ген. Тошево – с. Кардам
- Община Тервел – с. Балик , с. Орляк , напор с. Сърнец , напор с. Честименско и с. Проф. Златарски
- Община Крушари –
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич