Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на телефони:
0889 100948 - Дежурен диспечер
058 655832 - Оператор

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • "В и К Добрич” AД уведомява своите клиенти
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: Аварии -ул. Поп Богомил, Лозята - 2ри път, ул. Абрит 7, Авиограда, Гара Север, ул. Оборище 24; Воден цикъл - поради прехвърляне на нов водопровод се спира водата в ЖК Дружба 3 и 4; поради изгр. на нов водопровод се спира водата по бул. 3-ти март 50; поради авария предизвикана от В. цикъл се спира водата по ул. Даме Груев, ул. Охрид и около тях; Утре - 22. 03. 2019г поради профилактика от Енерго-про на ел. подстанция, захранваща ПС Приморци от 8. 30 до 17. 00ч може да има нарушено водоподаване в гр. Добрич
- Район Добрич-селска: с. О. могила - напор
- Район Балчик: с. Рогачево
- Район Каварна: Старите лозя, с. Нейково
- Район Тервел: с. Нова камена
- Район Шабла: с. Твърдица, с. Пролез
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич