Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на телефони:
0889 100948 - Дежурен диспечер
058 655832 - Оператор

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • "В и К Добрич” AД уведомява своите клиенти
Аварии
- Район Добрич: бул. 3-ти март №44б -с нарушено водоподаване ще са района над г. Юг и с. Рилци
- Район Добрич-селска: с. Приморци; с. Пчелино; с. попГригорово; с. Ведрина; с. Воднянци
- Район Балчик: с. Рогачево; КПС-Албена
- Район Каварна: с. Видно
- Район Тервел: с. Честеменско; пс. Савово
- Район Крушари: с. полк. Дяково
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич