Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на тел. 058655832 - Дежурен диспечер

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • Относно установени отклонения в качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели в град Шабла
  • Приключи изпълнението на проект за ремонтни дейности по засегнати от наводненията от юни 2014 г. ВиК съоръжения
  • Съобщение
Аварии
- Район Добрич: кв. Строител бл. 62Б; ул. Люлебургаз 7; ул. И. Рилски 41; ул. В. Димитрова17
- Район Добрич-селска: с. Методиево; с. Пчелино; с. Батово; с. Одринци; с. Козлодуйци; с. Смолница с. м. Смолница
- Район Балчик: Вилна зона -Сборно място; с. Царичино
- Район Каварна: с. Топола
- Район Тервел: ул. Х. Смирненски; с. Бонево; с. н. Камена
- Район Г. Тошево: кв. Пастир; с. Кардам
- Район Шабла: Зона 3
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич