Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на тел. 058655832 - Дежурен диспечер

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • 18.01.2018 Извънредно съобщение
  • График на електронните каси около празниците
  • Относно установени отклонения в качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели в град Шабла
Аварии
- Район Добрич: ул. Д. Ковачев№27;; ул. Детелина№6; Поради липса на електро захранване по помпените станции в гр. Добрич ще има нарушено водоподаване.
- Район Добрич-селска: Поради липса на ел. захранване ще бъде нарушено водоподаването от следните помпени станции: ПС Батово1, ПС Батово2, ПС Алмалии, ПС Пети километър, ПС Минково, ПС Одринци, ПС Гурково, ПС Дъбрава, ПС Оброчище, Група СК Плачи дол към ПС Приморци, ПС Долина, ПС Орлова могила, ПС Ведрина, СК Смолница, ПС Безводица, ПС Росеново, ПС Полк. Иваново, ПС Болата, СК Селце, ПС Абрит ПС Добромирци и ПС Росица.
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич