Контакти

Телефонен център: 070014006

Дежурен диспечер: 058655832

e-mail: info@vikdobrich.bg

Банкова сметка: ЦКБ - BG32CECB97901006138800

Банкова сметка: ИНВЕСТБАНК - BG10IORT80881000001100

Банкова сметка: СИБАНК - BG17BUIB78771014828000